100 ความเชื่อ 100 ความจริง ตอนที่ 1

ตีหัวเด็ก…เด็กจะปัสสาวะรดที่นอน? การปัสสาวะรดที่นอน อาจไม่เกี่ยวกับการที่เด็กถูกตีหัว แต่การที่โดนดุ และโดนลงโทษในตอนกลางวัน อาจมีผลต่อการปัสสาวะรดที่นอนในตอนกลางคืนได้ คนโบราณมักจะมีคำเตือนหลายๆเรื่อง เช่น จะบอกว่า ‘อย่าไปตีหัวเด็กสิ เดี๋ยวคืนนี้เขาจะฉี่รดที่นอน’ ซึ่งคำเตือนนี้เป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงกันแน่ พ.ญ. เพียงทิพย์ พรหมพันธุ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ อธิบายว่า เรื่องการห้ามตีหัวเด็กเพราะจะทำใหเด็กฉี่รดที่นอนนั้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่ควรตีหัวเด็ก เพราะนอกจากจะทำให้เด็กเจ็บแล้ว บางครั้งอาจจะทำให้สมองของเด็ก กระทบกระเทือนได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเด็กที่อายุ ต่ำกว่า 2 ขอบ เพราะกระหม่อมเด็กยังปิดไม่สนิท ส่วนการที่เด็กโดนตีหัวแล้วปัสสาวะรดที่นอนนั้น อธิบายได้ว่า เด็กกลัวขณะที่โดนตี บางครั้งไม่ได้ถูกตีอย่างเดียว อาจจะถูกดุด้วย ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจ จนทำให้ตอนกลางคืน เด็กอาจะฝันร้ายหรือระบายความรู้สึกไม่สบายใจนั้นออกมาด้วยการ ปัสสาวะรดที่นอน ถ้าบอกว่าถูกตีจนกระทั่งไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ คงเป็นไปยาก แต่ถ้าถูกตีแรงๆ เด็กก็อาจกลั้นปัสสาวะไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้น การปัสสาวะรดที่นอน อาจไม่เกี่ยวกับการที่เด็กถูกตีหัว แต่การที่โดนดุ และโดนลงโทษในตอนกลางวันอาจมีผลต่อการปัสสาวะรดที่นอน ในตอนกลางคืนได้ เพราะฉะนั้น โดยหลักการแล้ว ไม่ว่าจะอธิบายในทางจิตวิทยาหรือ ใช้เหตุผลทั่วๆไป ความเชื่อนี้ก็น่าจะเป็นความจริง คือผู้ใหญ่ไม่ควรตีหัวเด็ก […]